वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवं जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाद्वारा आ.व. २०७३/७४ मा वितरण गरेको आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा । आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट सम्वन्धमा । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण जिल्ला समन्वय दोलखाको २०७३ फागुन मसान्तसम्मको अख्तियारी, निकासा, खर्च तथा जिम्मेवारी सारिएको विवरण आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

सूचना तथा समाचार


DPMAS अन्तर्गत आ.ब २०७२ /०७३ को तथ्यांक विवरण

जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली (DPMAS) अन्तर्गत आ.ब २०७२/०७३ को तथ्यांक संकलन र प्रबिष्ठ को लागि २०७३ माघ महिनाको...
थप पढ्नुहोस ...
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत ग्रामीण निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि लाभग्राही दर्ता, अनुदान सम्झौता, गुनासो दर्ता विवरण (मिति: २०७३/१०/०४)

सम्झौता शुरु मिति जम्मा गाविस/नपा संख्या जम्मा लाभग्राही संख्या सम्झौता हुन बाँकि लाभग्राही संख्या अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राही रकम प्राप्त...
थप पढ्नुहोस ...Water Resource Mapping of Dolakha

नक्शा पूर्ण रुपमा INTERACTIVE भएको हुँदा ZOOM, DRAG र CLICK गरी जानकारी लिन सकिन्छ ।लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समिति, दोलखाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि छुट्याइएको रकमबाट महिला बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका...
थप पढ्नुहोस ...आयोजनाहरुको सम्झौता गर्ने सम्वन्धी सूचना

जिल्ला विकास समिति , दोलखाको सूचना चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको...
थप पढ्नुहोस ...शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनाबाल केन्द्रित विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सूचना

प्रथम पटक प्राकशित मिति: २०७३/०९/२५ १. फिल्ड सुपरभाइजर र सामजिक परिचालकको सूचना २. फिल्ड सुपरभाइजरको कार्य विवरण र मूल्यांकनका आधारहरु ३....
थप पढ्नुहोस ...चालु आ.व.मा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुको जिविसबाट अनुगमन शुरु ।

चालु आ.व. २०७३/७४ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरु मध्ये सम्झौता भएका योजनाहरुको जिल्ला विकास समितिवाट अनुगमनको कार्य शुरु भएको छ ।...
थप पढ्नुहोस ...DPMAS सम्वन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न

DPMAS   सम्वन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न( मिति २०७३ पौष १८ गते ) जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली (DPMAS) अन्तर्गतका सूचक अनुसार...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar