सूचना तथा समाचार


भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत ग्रामीण निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि लाभग्राही दर्ता, अनुदान सम्झौता, गुनासो दर्ता विवरण (मिति: २०७३/०९/०१)

सम्झौता शुरु मिति जम्मा गाविस/नपा संख्या जम्मा लाभग्राही संख्या सम्झौता हुन बाँकि लाभग्राही संख्या अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राही रकम प्राप्त...
थप पढ्नुहोस ...मिति २०७३-०४-०१ देखि मिति २०७३-०८-३० सम्म संकलन भएको आन्तरिक राजश्व रकम ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखा अन्तर्गत विभिन्न शिर्षकमा मिति २०७३-०४-०१ देखि मिति २०७३-०८-३० सम्म  संकलन भएको आन्तरिक राजश्व रकम ।...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत ग्रामीण निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि लाभग्राही दर्ता, अनुदान सम्झौता, गुनासो दर्ता विवरण (मिति: २०७३/०८/२७)

सम्झौता शुरु मिति जम्मा गाविस/नपा संख्या जम्मा लाभग्राही संख्या सम्झौता हुन बाँकि लाभग्राही संख्या अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राही रकम प्राप्त...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७३/७४ मा संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनअवस्था ( मिति २०७३/०८/२९)

क्र..स. आयोजनाको शिर्षक विवरण आयोजना संख्या उ.स. गठन भएका आयोजना संख्या सम्झौता भएका आयोजना संख्या कैफियत १. जिविस अनुदान ५१...
थप पढ्नुहोस ...दोलखा जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्वन्धि प्रतिवेदन (प्रस्तावित जिरी नपाको संसोधन)।

प्रस्तावित स्थानिय तहको वडा भिभाजन, वडा केन्द्र तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र हुन सक्ने वडा वा वडाहरुको समूह क्र.स....
थप पढ्नुहोस ...जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न । मिति २०७३/०८/१६

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कार्यलाई सहयोग गर्न गठित जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको बैठक २०७३ साल मङ्सिर १६ गते स्थानीय विकास अधिकारी...
थप पढ्नुहोस ...पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न । मिति २०७३/०८/१४ गते

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को जिल्ला, नगर र गाउँको वार्षिक विकास योजना तर्जुमाको लागि पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी मिति २०७३ साल...
थप पढ्नुहोस ...पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन सम्वन्धमा ।

मिति २०७३ साल मङ्सिर १२ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि जिल्ला, नगर र गाउँको वार्षिक जिल्ला विकास योजनाको तर्जुमाको...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar