सूचना तथा समाचार


आयोजनाहरुको सम्झौता गर्ने सम्वन्धी सूचना

जिल्ला विकास समिति , दोलखाको सूचना चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको...
थप पढ्नुहोस ...शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनाबाल केन्द्रित विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धि सूचना

प्रथम पटक प्राकशित मिति: २०७३/०९/२५ १. फिल्ड सुपरभाइजर र सामजिक परिचालकको सूचना २. फिल्ड सुपरभाइजरको कार्य विवरण र मूल्यांकनका आधारहरु ३....
थप पढ्नुहोस ...चालु आ.व.मा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुको जिविसबाट अनुगमन शुरु ।

चालु आ.व. २०७३/७४ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरु मध्ये सम्झौता भएका योजनाहरुको जिल्ला विकास समितिवाट अनुगमनको कार्य शुरु भएको छ ।...
थप पढ्नुहोस ...DPMAS सम्वन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न

DPMAS   सम्वन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न( मिति २०७३ पौष १८ गते ) जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली (DPMAS) अन्तर्गतका सूचक अनुसार...
थप पढ्नुहोस ...सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन -२०७३

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन -२०७३भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत ग्रामीण निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि लाभग्राही दर्ता, अनुदान सम्झौता, गुनासो दर्ता विवरण (मिति: २०७३/०९/१३)

सम्झौता शुरु मिति जम्मा गाविस/नपा संख्या जम्मा लाभग्राही संख्या सम्झौता हुन बाँकि लाभग्राही संख्या अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राही रकम प्राप्त...
थप पढ्नुहोस ...निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम तथा बजेट विवरण

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ छनौट भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विवरण । निर्वाचन क्षेत्र...
थप पढ्नुहोस ...सूचनाको हक सम्वन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

  मिति २०७३ साल पुस ११ गतेका दिन  जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् सूचना अधिकारीहरु,  संचार माध्यम तथा नागरिक समाजका...
थप पढ्नुहोस ...आयोजनाहरुको सम्झौता गर्ने सम्वन्धी सूचना

जिल्ला विकास समिति , दोलखाको सूचना चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar