सूचना तथा समाचार

जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न ।

जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । मिति २०७४/०३/१५ गते नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा १ वमोजिम दोलखा जिल्लाको जिल्ला...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar