वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवं जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाद्वारा आ.व. २०७३/७४ मा वितरण गरेको आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा । आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट सम्वन्धमा । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण जिल्ला समन्वय दोलखाको २०७३ फागुन मसान्तसम्मको अख्तियारी, निकासा, खर्च तथा जिम्मेवारी सारिएको विवरण आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
संकर नेपाल स्थानीय विकास अधिकारी ०४९-४२११४२ विस्तृत हेर्नुहोस
निर्मल दर्शन आचार्य प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर ०४९-४२१०४९ विस्तृत हेर्नुहोस
हेमराज भट्ट लेखा अधिकृत विस्तृत हेर्नुहोस
जगदीश अर्याल वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत ०४९-४२११४१ लामीडाँडा-७, दोलखा विस्तृत हेर्नुहोस
नारायण प्रसाद सेढाई कार्यक्रम अधिकृत ०४९-४२१५९० दोलखा विस्तृत हेर्नुहोस
विक्रम कार्की शाखा अधिकृत, सूचना अधिकृत ०४९-४२१४९३ दोलाख विस्तृत हेर्नुहोस
ई. नारायण प्रसाद शिवाकोटी इन्जिनियर ०४९-४२१०४९ सुनखानी-२, दोलखा विस्तृत हेर्नुहोस
कृष्ण बहादुर कार्की कार्यक्रम अधिकृत ०४९-४२१०५५ दोलखा विस्तृत हेर्नुहोस
पुष्प बहादुर बस्नेत लेखापाल ०४९-४२१४६९ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar