मुख्य मन्त्रीज्यूबाट पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरु तथा कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाहरुको विवरण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको समिक्षात्मक्अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न संविधान दिवस २०७५ भव्यताका साथ् मनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय समारोह समिति गठन र तय भएका कार्यक्रमहरु आ.ब २०७५/०७६ को जिल्ला दररेट दोलखा जिल्लाको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता दोस्रो जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट दोश्रो जिल्ला सभा सम्पन्न (२०७५/०५/०७ गते ) आ.व २०७४/०७५ मा जिससले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको विवरण र पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न

स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला विकास समिति दोलखा स्थित ४८ गा.वि.स तथा जिरी नगरपालिकाको लागि समाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ मा व्यवस्था भए बमोजिम ६ वटा Cluster विभाजन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम चालू आ.व २०७२।७३ को लागि सुचिकृत भएका संस्थाहरुबाट रित पूर्वकको प्राविधिक प्रस्ताव (RFP) माग गरिएकोमा विभिन्न ८ वटा संस्थाहरुबाट प्रस्ताव पेश भएकोमा सबै प्रस्तावहरुको मुल्यांकन गरी सकिएकोले योग्यता क्रमको आधारमा निम्न अनुसारका संस्थाहरु छनौट गरिएको जानकारी गराइन्छ ।
छनौट भएको संस्था
१. श्री दीपज्योती समाज सुधार संघ, दोलखा
२ श्री सामुदायिक विकास मञ्च, दोलखा
३. श्री सामुदायिक वातावरण शिक्षा तथा जनचेतना ग्रामिण विकास संस्था दोलखा
४. श्री सामाजिक जनचेतना विकास संस्था दोलखा
५. श्री ग्रामिण वातावरण सुधार समाज दोलखा
६. श्री सामुदायिक विकास केन्द्र दोलखा
वैकल्पिक सूचीमा रहेको संस्था
७. श्री असल शासन समन्वय समिति, दोलखा

Skip to toolbar