वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवं जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाद्वारा आ.व. २०७३/७४ मा वितरण गरेको आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा । आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट सम्वन्धमा । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण जिल्ला समन्वय दोलखाको २०७३ फागुन मसान्तसम्मको अख्तियारी, निकासा, खर्च तथा जिम्मेवारी सारिएको विवरण आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु  र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु  वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

मिति २०७४ साल साउन २६ गते का दिन जिसस पदाधिकारीहरु  र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जिसस समिक्षा हलमा सम्पन्न भएको छ । जिसस, दोलखाको प्रमुख डबल पाण्डेको अध्यक्ष्यतामा  संचालन भएको उक्त्त कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखहरुले आ-आफ्नो कार्यालयको समसामयिक पछिल्लो प्रगतिको बारेमा मौखिक जानकारी गराएका थिए । छलफलको क्रममा यस जिल्लामा अन्तर निकायहरुको समन्वयको अभावमा सडक, विद्युत, खानेपानी, दुरसंचार जस्ता विकासका पूर्वाधारको दिगोपनामा चुनौती, शिक्षा क्षेत्रमा दरवन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, विद्यालय भवन पुनर्निर्माण एवं चलअचल सम्पतिको सुरक्षा, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक तालिम प्राप्त थप जनशक्त्ति विकास, साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले संचालन गर्दे आएको दैनिक कार्य स्थानीय तह अन्तर्गत भिमेश्वर नगरपालिका उद्योग विकास शाखा मार्फत गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमलाई समापन गर्ने क्रममा मन्तव्य व्यक्त्त गर्दै जिसस, दोलखाको प्रमुखले छलफलमा उठेका सवालहरुलाई   सम्वोधन गर्न पहल गर्ने तथा सवै निकायहरु वीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने  भनाई राख्नुभएको  थियो ।

Skip to toolbar