वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवं जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाद्वारा आ.व. २०७३/७४ मा वितरण गरेको आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा । आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट सम्वन्धमा । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण जिल्ला समन्वय दोलखाको २०७३ फागुन मसान्तसम्मको अख्तियारी, निकासा, खर्च तथा जिम्मेवारी सारिएको विवरण आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न ।

जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न ।

मिति २०७४/०३/१५ गते

नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा १ वमोजिम दोलखा जिल्लाको जिल्ला सभाको पहिलो वैठक सम्पन्न भयो । मेलुंग गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा वसेको उक्त वैठकमा भिमेश्वर र जिरी नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरु, सवै     गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो । जिल्ला सभाको पहिलो वैठकले तपसिल वमोजिमको निर्णय गरी सम्पन्न भयो ।

तपसिल

  • जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्य संख्या निर्धारण सम्वन्धमा छलफल गर्दा नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा ३ वमोजिम एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तिमा तिन जना महिला र कम्तिमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित नौ जना सदस्य रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar