मुख्य मन्त्रीज्यूबाट पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरु तथा कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाहरुको विवरण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको समिक्षात्मक्अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न संविधान दिवस २०७५ भव्यताका साथ् मनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय समारोह समिति गठन र तय भएका कार्यक्रमहरु आ.ब २०७५/०७६ को जिल्ला दररेट दोलखा जिल्लाको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता दोस्रो जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट दोश्रो जिल्ला सभा सम्पन्न (२०७५/०५/०७ गते ) आ.व २०७४/०७५ मा जिससले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको विवरण र पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न

विषयगत समिति तथा एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठक सम्वन्धमा

प्रस्तुत विषयमा आ. व. २०७३/७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको लागि तपसिलको समय तालिका वमोजिम विषयगत समिति तथा एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठक बस्ने र ईलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट माग भई आएका आयोजनाहरुको विवरण पत्र मार्फत पठाईएकोले सम्वन्धित कार्यालय/निकायहरुले कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाहरु पहिचान गरी सम्वन्धित विषयगत समितिको वैठकमा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

तपसिल


क्र. स कार्यक्रम विवरण मिति समय स्थान
कृषि, वन तथा वातावारण समिति २०७२ फागुन १० गते विहान १०:३० बाजे जिविस समिक्षा हल
जनसंख्या तथा समाजिक समिति २०७२ फागुन ११ गते विहान १०:३० बाजे जिविस समिक्षा हल
जलश्रोत तथा भूमि समिति २०७२ फागुन १२ गते विहान १०:३० बाजे जिविस समिक्षा हल
पूर्वाधार र संरचना विकास समिति २०७२ फागुन १३ गते विहान १०:३० बाजे जिविस समिक्षा हल
संगठन तथा प्रशासन समिति २०७२ फागुन १४ गते विहान १०:३० बाजे जिविस समिक्षा हल
आ. व. २०७३/७४ नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारीको लागि एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठक २०७२ फागुन १७ गते विहान १०:३० बाजे जिविस समिक्षा हल

 

नोट: योजना तर्जुमा समितिको वैठकहरुमा सम्वन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध छ ।

Skip to toolbar