दुधकुण्ड

दुधकुण्ड

(जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्ने समुन्द्री सतह बाट ४७०० मि.माथहि रहेको कुण्ड)

Skip to toolbar