जनप्रतिनिधिहरुको नामावली र सम्पर्क न. जनप्रतिनिधिहरुको नामावली र सम्पर्क न. वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवं जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक सम्पन्न । जिसस, दोलखाद्वारा आ.व. २०७३/७४ मा वितरण गरेको आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा । आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट सम्वन्धमा । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पदाधिकारीहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु वीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको पहिलो बैठकको निर्णयहरु आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण विवरण जिसस, दोलखाको शिर्षकगत खर्च सहित ईन्धन, फर्निचर र विविध भुक्त्तानीको विवरण । आ.व. २०७३/७४ मा जिसस, दोलखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम फिर्ताको विवरण

जिल्ला समन्वय समितिको बैठक(२०७४/०९  /१२ )

 

 

मिति २०७४ साल पौष  १२ गतेको दिन  जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेको अध्यक्षतामा बस्यो र उक्त बैठकले तापसिल वमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

तपसिल

१, जिल्ला समन्वय समितिमा घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र अनुमति माग भै आएका कम्पनिहरुलाई निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ तथा नियमावली २०५६ बमोजिम अनुमति पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

२, जिल्ला अन्तर्गत जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयबाट भूकम्पीय आपतकालीन सहायता आयोजना मार्फत संचालित सुनखानी सान्ग्बा बाबरे सडक खण्डको लापिलांग गुमु खोलामा रहेको झोलुंगे पुल अत्यन्त जिर्ण तथा प्रयोग बिहिन अबस्थामा रहेको तथा सोहि पुल्सगे पक्कि पुल बनिसकेको हुँदा प्रयोग बिहिन त्यस झोलुंगे पुललाई झिकी सामानहरु सुरक्षित् रुपमा राख्ने गरि कालिन्चोक गाउन्पालिकलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा सोरुंग खोलाको चिलंखा र खोपाचागु बिचमा रहेको झोलुंगे पुलसगै निर्माणाधीन मोटरेवल पुल सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोले पुल सम्पन्न हुनु पुर्व नै झोलुंगे पुल हस्तान्तार्ण गर्न आवश्यक भएकोले उपर्युक्त स्थानमा गाउँपालिकाबाटै स्थापना गर्ने गरि हस्तान्तरण एवम जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । अभिलेख व्यवस्थापनको लागि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन पुल्चोक्लाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरियो ।

२ . जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु सहितको टोलीले प्रत्यक स्थानीय तहमा संचालित आयोजना तह कार्यक्रमहरु मध्य कम्तिमा एक एक वटा नघट्ने गरि माघ/ फागुन महिनाभित्र अनुगमन गरि एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरियो ।

३. जिल्ला समन्वय समितको कार्यालय , दोलखामा प्राप्त अख्तियारीमध्ये स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत् कार्यक्र, स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम र झोलुंगे पुलको अख्तियारी कार्यन्वयनको लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, दोलखालाई दिने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar