जिल्ला समन्वय समितिको बैठक(२०७४/०७ /१२ )

 

 

 

मिति २०७४ साल कार्तिक १२ गतेको दिन जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको बैठक समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेको अध्यक्षतामा बस्यो र उक्त बैठकले तापसिल वमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

तापसिल

१, यस जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति ग्रस्त हुन पुगेका साविकका गाविस तथा हाल निम्न  गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माणका लागि केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाई, भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनामा सिफारिस गरि पठाउने निर्णय गरियो ।

  • शैलुंग गाउँ पालिकाको कार्यालय भवन, काटाकुटी
  • कालिन्चोक गाउँ पालिकाको कार्यालय भवन, सुनखानी
  • बैतेश्वोर गाउँ पालिकाको वडा न. ७ वडा कार्यालय भवन, मार्बु
  • मेलुंग गाउँ पालिकाको वडा न. ३  वडा कार्यालय भवन, घ्याँग्सुकाथोकर

 

२. जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी एवम सदस्यहरुको कार्य जिम्मेवारी अनुरुप जिल्ला भित्र केन्द्र सरकार, स्थानीय तह तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन, निरिक्षन् गर्न निम्नानुसार कार्य विभाजन गरियो ।

क. प्रमुख डबल पाण्डे – जिल्लाभित्र संचालन हुने समग्र आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र बिशेस गरि कालिन्चोक गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

ख. मनमायाँ जिरेल – जिल्लाभित्र संचालन हुने समग्र आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र बिशेस गरि जिरी  नगरपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

ग. मुरारीराज शिवाकोटी – बिगु  गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

घ. जित बहादुर श्रेष्ट – भिमेश्वोर  नगरपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

ङ्. बिदुर शर्मा – मेलुंग  गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

च. आइति लामा – गौरीशंकर गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

छ. कमला कुमारी कार्की – बैतेश्व्वोर  गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

ज. गीता पोखरेल – तामाकोशी  गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

झ. युबराज खाती – शैलुंग  गाउँपालिकामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन र समन्वय ।

 

 

 

Skip to toolbar