मध्यावधि समिक्षा सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम आ.ब.२०७६/०७७ को जिल्ला दररेट स्थानिय तहमा मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धमा दोलखा प्रतिवद्दता २०७६ स्थानिय सरकारको निति निर्माण र कार्यन्वयनको अवस्था विषयक गोष्ठि सम्पन्न भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भव्यरुपमा सफल पार्नको लागि जिल्ला स्तरिय सहजिकरण तथा आयोजक समिति गठन मुख्य मन्त्रीज्यूबाट पालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरु तथा कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाहरुको विवरण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको समिक्षात्मक्अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न संविधान दिवस २०७५ भव्यताका साथ् मनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय समारोह समिति गठन र तय भएका कार्यक्रमहरु

आ.व २०७४/०७५ मा जिससले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको विवरण र पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न

जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाले आ.ब २०७४/०७५ मा सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको जानकारी गराउने उदेश्यले मिति २०७५ साल साउन २४ गतेका दिन पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरियो । जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी एवम् सपूर्ण सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा जिल्लाका ३० जना क्रियाशील पत्रकारहरुको सहभागी रहेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री डबल पाण्डेज्यूले आ.ब. ०७४/०७५ मा जिससबाट सम्पादन भएका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रमुख श्री डबल पाण्डेज्यू र जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री तुलसीनाथ गौतमज्यूले दिनु भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको सम्पूर्ण विवरण तपसिलमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम
मिति -२०७५/०४/२४ गते

पत्रकार मित्रहरु,
नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ वमोजिम निर्दिष्ठ गरेको सिन्द्दांत र मान्यताको परिधि भित्र रही जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत सन्तुलित विकासको लागि प्रभावकारी अनुगमन र क्षमता विकासको काम गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु विचको समन्वय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै संविधानमा प्रदेश कानून वमोजिम अन्य कार्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा जिल्ला भित्र सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट संचालित विकासको अनुगमन, जिल्ला भित्रका नगर/गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासको लागि संघ र प्रदेशसंग समन्वय गर्ने, स्थानीय तहहरुवीच कुनै बिबाद भएमा समाधानको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सरकारी. गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्ने र आबश्यकता अनुसार सथानीय तहहरुलाई सुझाब दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
आज भन्दा ठिक १ बर्ष अगाडी २०७४ साल साउन २४ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाको गठन भ एको थियो र सोहि दिन जिल्ला समन्वय समितिको पहिलो बैठक पनि बसेको थियो । यसैगरी आजसम्म १६ वटा बैठक बसी जिससले सम्पादन गर्नु पर्ने विषयहरुको निर्णय गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर १ बर्षमा गरेका कार्यहरु यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु :-
• आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा संचालन भएको विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी मिति २०७४ भदौ ५ र ६ गते सम्पन्न गरियो ।
• जिल्ला भित्र संचालित विकास आयोजनाहरुको निरिक्षण, अनुगमन र समन्वय गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको कार्य जिम्मेवारी बाँडफांड गरिएको छ । सोहि अनुसार क्रियाशील रहनु भएको छ ।
• जिल्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, स्थानीय तहका प्रमुख एवम उपप्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु र जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागितामा मिति २०७४ साल माघ १४ र १५ गतेको दिन जिल्लाको विकास निर्माण सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो । कार्यक्रममा ७४ वडा अध्यक्षहरु, नगर/गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरु र अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
• जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना र सिविन नेपालको सहयोगमा बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा स्थानीय बालमैत्री शासन सम्वन्धी क्षमता विकास तालिम सपन्न गरिएको छ ।
• वर्तमान संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन वमोजिम स्थानीय स्तरका सहकारीहरुको प्रशासन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा परेकोले सवै पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको सहभागितामा जिल्लास्तरीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
• सवै स्थानीय तहका जानप्रतिनिधिहरु र जिल्लाको बिकासमा सरोकार राख्ने सवैको सहभागितामा समृद्द दोलखा निर्माणको लागि जिल्लास्तरीय गोष्ठी मिति २०७४ साल चैत्र १४ र १५ गते सम्पन्न गरियो ।
• संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयबाट प्राप्त तालिम कार्यक्रम वमोजिम यस जिल्ला अन्तर्गत ९ वटै स्थानीय तहहरुका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणाली. वित्त व्यवस्थापन, वडा समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार , शुसासन, सामाजिक परिचालन र विकास विषयमा गाउँस्तरमै ३ दिने क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । यस तालिममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु ३४६ जना र अन्य कर्मचारीहरु सहित ५०० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
• सोहि वमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख एवम उपप्रमुखहरू, जिससका पदाधिकारी र सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, लेखा प्रमुखहरु र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागितामा एकीकृत सम्पति कर र वित्त व्यवस्थापन सम्वन्धी जिल्लास्तरीय तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
• जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा नगर/गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपाध्यक्ष लगायत न्यायिक समितिका अन्य सदस्यहरुको लागि मेलमिलाप र न्यायीक निरुपण सम्वन्धी ८ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न गरियो ।
• जिल्लाभित्र संचालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन अन्तर्गत जिरी नगरपालिका, वैतेश्वर गाउँपालिका र शैलुंग गाउँपालिकाबाट आ.ब २०७४/०७५ मा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको निरिक्षण र अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षहरुलाइ सुझाब दिने कार्य गरियो ।
•प्रदेश न. ३ का माननीय अर्थ मन्त्रीको आथित्यतामा,०७५ /०७६ को योजना तथा बजेट तयारी सम्बन्धमा सवै सरोकारवाला निकाय/व्यक्तिहरु सहभागी गराई जिल्लाको विकास निर्माणबारे छलफल कार्यक्रम गरियो ।

• जिल्ला समन्वय समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान कर्मचारी संरचना परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकोले कर्मचारीहरुको संगठनात्मक संरचना परिमार्जनको लागि जिससले निर्णय गरि संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।
• जिल्ला समन्वय समितिहरुको कार्यजिम्मेवारी र भूमिकाका सम्वन्धमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक,रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुको सहभागितामा दुइ दिने कार्यक्रम सम्पन्न गरि ४ जिल्लाका प्रमुखहरुबाट ११ बुंदे साझा प्रतिबद्दता पत्र जारी भै सो कार्यान्वयनको लागि सम्वन्धित निकायहरुमा पहल र प्रयत्न भइरहेको छ ।
• जिल्लामा क्रियाशील गैससहरुले गरेका बिभिन्न विकास निर्माण लगायत क्रियाकलापहरुको अनुगमनमा सक्रिय सहभागिता भै रहेको छ ।
• तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा दोलाखावासीहरुलाई वितरण गरिने १० प्रतिशत साधरण शेयरको बाडफांड कार्य सरल र सहज बनाउन जिससको नेतृत्वमा पहल गरियो र शेयर वितरण कार्यलाइ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका प्रमुख/ उपप्रमुखहरु, वडा अध्यक्षहरुको साथै अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । शेयर वितरणको उक्त शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी माननीय उर्जा मन्त्रीज्यु तथा अतिथीको रुपमा माननीय संसद्ज्यूहरु उपस्थित हुनु भएको थियो ।
• भूकम्प पिडितहरुको निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नको साथै गुनासो व्यवस्थापनको लागि पहल गरियो र हाल गुनासो व्यवस्थापनमा प्रगति भएको छ । आ.ब २०७४/०७५ मा यस जिल्लामा निजी आवस पुनर्निर्माण तर्फ लाभग्राहिलाई रु. ९६०५१५०००० ( नौ अर्ब साठीकरोड एकाउन्न लाख पचास हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । प्रथम किस्ता ९६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ७९ प्रतिशत र तेश्रो किस्ता ५८ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।

• जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट केन्द्रिय स्तर र प्रदेशस्तरको कार्यक्रममा नियमित सहभागी भई जिल्लाको विकासको लागि प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार समक्ष नियमित छलफल र लबिंग गरिरहेका छौ ।

पत्रकार मित्रहरु,
लामो संक्रमणकालका कारण कानून कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको, काम प्रति उदासीनता, व्यक्तिगत फाइदामा ध्यान केन्द्रित, कानून छल्ने कार्यशैली, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति जस्ता कारणले सेवा प्रवाहको अवस्था सन्तोसजनक हुन् सकेको छैन । यस्तो अबस्थालाई सुधार गर्दै राज्यलाई समृद्द बनाउन समाजमा शान्ति सु-व्यवस्था र सु- शासन कायम गर्न तथा संबैधानिक सर्वोच्चताको सिद्दान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गरी कानूनी शासनलाई जिवन्त वनाउन जिल्ला समन्वय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम ,कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी कानूनी प्राबधान वमोजिम हामीले जिल्लाको विकास निर्माण सम्वन्धी गरेका कामहरु सम्क्षेपमा प्रस्तुत गरेका छौ । जति काम गरियो, त्यसमा जिल्लाका पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु लगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुको महत्वपूर्ण सहयोग पाएको छु । दोलखा जिल्लाको विकासको लागि आगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरुको साथ् र सहयोग प्राप्त हुने बिश्वास लिएको छु ।

धन्यवाद ।

डबल पाण्डे
प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति, दोलखा

Skip to toolbar